O nás
Vozový park
Dokumenty
Kontakty
Kontakty
CHOCINA
internationale spedition & transport company
Firma:

AV CHOCINA s.r.o.
Trenčianska cesta 1794/58A
95701 Bánovce nad Bebravou

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro Vložka číslo: 39010/R

IČO /IDnr./ID : 52 700 399
IČ pre daň /UID / VAT : SK2121105602
DIČ /Steuernummer /TAX Id : 2121105602

Banka:
Všeobecná Úverová Banka (VUB)
SWIFT: SUBA SK BX
IBAN: SK45 0200 0000 0043 5064 2458
Ing. Martin Chocina
martin@chocina.sk
0905 16 22 17
(manager / dispečer)
EXPORTY
Alena Števicová
doprava@chocina.sk
0905 99 77 88
(dispečer)
Ladislav Chocina
ladislav@chocina.sk
(majiteľ)
IMPORTY
Mgr. Ján Matyáš
doprava@chocina.sk
0905 99 77 66
(dispečer)
Anna Chocinová
econ@chocina.sk
0905 99 77 44
(ekonomka)
Lenka Chocinová
econ@chocina.sk

(fakturantka)
Administratíva:
Vedenie:
Dispečeri:
Bc. Janka Poláčková
econ@chocina.sk

(fakturantka)
ŠPEDÍCIA
Martin Pajtinka
spedicia@chocina.sk
0905 99 77 22